Kinh nghiệm bón phân đón đòng và chăm sóc Lúa khỏe cho đòng to Giai đoạn làm đòng của cây lúa là giai đoạn cực trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành năng suất sau này. Xem thêm

Vào ngày 10/01/2014 tại hội trường của Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn MTV, đã diễn ra buổi Hội Nghị Tổng Kết Phong Trào Thi Đua Yêu Nước & Hoạt Động SX&KD năm 2013 của Tổng Cty Nông Nghiệp Sài Gòn Một Thành Viên. Cty CP phân bón sinh hóa Củ Chi được vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xem thêm