Thương hiệu phân bón Máy Cày được thành lập năm 1986. Có chức năng và nhiệm vụ như sau : - Sản xuất và kinh doanh các mặt hàng phân bón nội, ngoại nhập. - Cung cấp nguyên liệu hữu cơ vi sinh cho các đơn vị sản xuất phân bón. - Hợp đồng liên doanh – liên kết và chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón. - Tư vấn miễn phí cho bà con nông dân về gieo trồng, chăm sóc cây trồng...

Logo máy cày là thương hiệu của công ty, với ý nghĩa sản xuất ra các sản phẩm phân bón chất lượng và luôn đầu tư nghiên cứu, đổi mới để cho ra đời nhiều sản phẩm mới chất lượng cao giá cả hợp lý

Giới thiệu thương hiệu phân bón Máy Cày, các sản phẩm, hướng dẫn bà con bón phân hiệu quả...