Previous

NPK 25-25-5+TE

Previous

NPK 25-25-5+TE

NPK 25-25-5+TE

Quick Overview

Thành phần:
 - N = 25%

 - P2O5 = 25%
 - K2O =5%

Công dụng:
- Thích hợp cho các loại cây trồng.
- Giúp ra rễ mạnh, phát cành tốt
- Lá xanh dày, cứng lá, cứng thân
- Trái lớn, chắc hạt, mẫu mã đẹp
- Năng suất cao...

NPK 25-25-5+TE

Sản phẩm liên quan