Previous

NPK 20-0-10+TE

Previous

NPK 20-0-10+TE

NPK 20-0-10+TE

Quick Overview

Thành phần:
- N = 20%
- P2O5 = 0%
- K2O = 10%

Công dụng:
- Cung cấp đầy đủ các thành phần dinh dưỡng cho cây, giúp bộ rễ phát triển đồng bộ, thân lá to, nhiều cành, hoa quả năng suất cao.
- Tăng năng suất và chất lượng nông sản khi thu hoạch.

Lượng bón:
- Từ 200kg -> 350kg/ha
- Bón theo rãnh hoặc quanh gốc, kết hợp làm cỏ, xới xáo và tưới nước.

NPK 20-0-10+TE

Sản phẩm liên quan