Previous

NPK 16-16-8+TE

Previous

NPK 16-16-8+TE

NPK 16-16-8+TE

Quick Overview

Thành phần:
- N = 16%
- P2O5 = 16%
- K2O = 8%

Công dụng:
- Thích hợp cho tất cả các loại cây trồng.
- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Lượng bón:
- Từ 300kg --> 500kg/ha

NPK 16-16-8+TE

Sản phẩm liên quan