Previous

DAP GOLD

Previous

DAP GOLD

DAP GOLD

Quick Overview

Thành phần:
- N = 16%
- P2O5 = 44%
- OM = 1%
- Nutri = 4%

Công dụng:
- Thích hợp với tất cả các loại cây trồng.
- Tăng khả năng chống chịu hạn.
- Hạn chế sâu bệnh, hạn chế thối rễ.
- Tăng năng suất, chất lượng nông sản.

DAP GOLD

Sản phẩm liên quan