Previous

Phân Hữu Cơ Sinh Học OMF

Previous

Phân Hữu Cơ Sinh Học OMF

Phân Hữu Cơ Sinh Học OMF

Quick Overview

Phân hữu cơ sinh học OMF với thành phần gồm: Đạm 3%, Lân 1%, kali 1%, pH 5-7, hữu cơ 23%, độ ẩm 25%, axit humic 2.5%..  Phân hữu cơ sinh học OMF thích hợp cho mọi cây trồng, tăng độ phì nhiêu cho đất, giữ ẩm, chống rửa trôi, bổ sung cải tạo hệ sinh vật hữu ích trong đất, hạ phèn, cải tạo đất, cung cấp dinh dưỡng giúp cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, tăng năng suất cây trồng.
Phân hữu cơ sinh học OMF dùng bón lót và kết hợp đạm, lân, kali bón thúc đều tốt.
Lượng bón:
+Mức đầu tư 1: 300 - 500 kg/ha.
+Mức đầu tư 2: 500 - 1.000 kg/ha.
+Mức đầu tư 3: 1.000 - 2.000kg/ha.

Phân Hữu Cơ Sinh Học OMF

Sản phẩm liên quan