Previous

Phân Hữu Cơ Vi Sinh Tổng Hợp Biomic-C

Previous

Phân Hữu Cơ Vi Sinh Tổng Hợp Biomic-C

Phân Hữu Cơ Vi Sinh Tổng Hợp Biomic-C

Quick Overview

- Phân hữu cơ tổng hợp Biomic-C: Phân hữu cơ tổng hợp Biomic-C , Tiết kiệm đạm 30%, 
- Hấp thụ dinh dưỡng cao, Phát triển bộ rễ cực mạnh, Chống rụng hoa và trái non, Hạ phèn - giảm mặn - cải tạo đất, Cứng cây - chắc hạt - chống đỗ ngã, Tăng năng suất.
Lượng bón: 
+Mức đầu tư 1: 200 - 400 kg/ha.
+Mức đầu tư 2: 400 - 600 kg/ha.
+Mức đầu tư 3: 600 - 800kg/ha.- Hấp thụ dinh dưỡng cao

Phân Hữu Cơ Vi Sinh Tổng Hợp Biomic-C

Sản phẩm liên quan