Previous

NPK 23-23-0+TE

Previous

NPK 23-23-0+TE

NPK 23-23-0+TE

Quick Overview

Thành phần:
- N = 20%
- P2O5 = 20%
- K2O = 15%

- Thích hợp cho tất cả các loại cây trồng.

NPK 23-23-0+TE

Sản phẩm liên quan