Nhân các sư kiện gồm. kỷ niệm 120 năm  Đà Lạt hình thành và phát triển. Festivel  Hoa Đà Lạt và Công bố Năm du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên –Đà Lạt
   Từ ngày 27/12/2013 đến ngày 31/12/2013  Cty Cổ Phần Phân Bón Sinh Hóa Củ Chi, tiến hành tổ chức Tour Du lịch, tham quan & nghỉ dưởng, cho 40 Đại lý VTNN KD phân bón, ở khu vực Tỉnh Khánh Hòa tại TP Hoa Đà Lạt. Đây là những khách hàng có doanh số cao về bán các mặt hàng. Phân bón Hiệu Máy Cày của  CTY  trong vụ mùa Đông xuân năm 2013-2014
    Đây cũng là dịp thuận lợi để Cty và Đại lý cùng giao lưu, trao đổi, chia sẻ & hổ trợ lẩn nhau trong kinh doanh, tạo điều kiện gắn bó lâu dài, bền vững hơn, giữa Cty với khách hàng trong chuyến du lịch trên.