Nhằm thực hiện NQ của Tổng Cty về công tác quy hoạch đào tạo & bồi dưỡng đội ngũ nhân viên kinh doanh bán hàng có kỷ năng và nghiệp vụ chuyên môn cao, đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao về chiến lược phát triển của Cty. 
Vào lúc 10g00 ngày 04/07/2013 Giám Đốc Cty đã T/m Trung tâm bồi dưỡng, tư vấn quản trị kinh doanh Thuộc trường Đại học kinh tế Tp.HCM  trao chứng chỉ tốt nghiệp lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị kinh doanh số: 45-13/Q ĐTN-TTBD,TVQTKD,  cho 10 học viên là CB-CNV  Công ty đã tham dự khó học trên.