Để đánh giá tình hình, qua một năm hoạt động của Cty.Vào lúc 9h00, ngày 15/04/2017, tại hội trường. Cty CP phân bón sinh hóa Củ Chi, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên, lần II NK IV năm 2017 .
Đại hội đã báo cáo kết quả hoạt động SX&KD năm 2016.  Đồng thời thông qua dự thảo các chỉ tiêu, kế hoạch SX&KD năm 2017 . Về dự hội nghị gồm có các thành viên HĐQT & BKS, BGĐ cùng toàn thể cổ đông của Cty. Dù tình hình hoạt động kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần nỗ lực không ngừng của tập thể CNV-LĐ Cty đã phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu KH về SX&KD năm 2016 .
    Qua một buổi làm việc khẩn trương & hiệu quả. Đại hội đồng cổ đông thường niên, lần II NK IV năm 2017 của. Cty CP phân bón sinh hóa Củ Chi đã thành công tốt đẹp.