Nhân dịp phát động phong trào thi đua hoàn thành  KH-SX năm 2015. Ban Giám Đốc. Cty cổ phần phân bón sinh hóa Củ Chi, tiến hành tổ chức chuyến tham quan nghĩ dưỡng cho CB.CNV-LĐ Cty, cùng với các Đại lý VTNN của Cty có doanh số bán hàng đạt chỉ tiêu cao trong các năm 2014 – 2015.
    Vào các ngày  14/07/2015 đến 17/07/2015, tại địa điểm. Resol. Tân Hải Sơn. Đảo ngọc Phú Quốc. Tỉnh Kiên Giang.
    Qua chuyến tham quan nghỉ dưởng, cũng là dịp thuận lợi để các khách hàng Cty,  cùng  với gia đình CNV.LĐ  giao lưu tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm và hổ trợ lẩn nhau trong môi trường hoạt động kinh doanh phân bón. Góp phần cùng gắn bó, phát triển lâu dài giửa Cty cổ phần phân bón sinh hóa Củ Chi, với đại lý VTNN trong thời gian tới.