Để tạo niềm tin đối với bà con nông dân và các đại lý  VTNN, kinh doanh & phân phối phân bón ở khu vực, về tình trạng phân bón giả, phân bón không đảm bảo chất lượng, đang ngày càng nhiều trên thị trường hiện nay. Vào ngày 13/04/2015 Cty CP Phân Bón Sinh Hóa Củ Chi tiến hành tổ chức buổi gặp mặt giao lưu và cùng tham quan tìm hiểu về nhà máy sản xuất phân bón "Hiệu Máy Cày" với nông dân và các đại lý kinh doanh phân bón huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa. 
 
    Đây là dịp để Cty giới thiệu những quy trình sản xuất phân bón nói chung và về hệ thống sản xuất phân bón hỗn hợp NPK tự động, tiên tiến hiện đại nói riêng, với quy trình sản xuất vô cùng khắc khe về chất lượng sản phẩm của nhà máy, khẳng định Cty đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng  sản phẩm phân bón "Hiệu Máy Cày", để cho bà con nông dân và các đại lý VTNN  yên tâm, tin tưởng và tiêu dùng.
 
    Qua buổi tham quan, giao lưu tìm hiểu về hoạt động nhà máy. Các đại lý & nông dân sẽ xúc tiến phương thức hợp tác, tiêu thụ phân phối sản phẩm của Cty, để phục vụ các loại cây trồng cho bà con nông dân trong khu vực và cùng giới thiệu các đơn vị bạn, liên hệ trao đổi mở rộng tiêu thụ sản phẩm phân bón " Hiệu Máy Cày " của Cty, trong vụ mùa năm nay.