Qua thời gian tích cực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, không ngừng rèn luyện, phẩm chất đạo đức cách mạng, nhất là tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng và sự nghiệp cao cả của Đảng. Để công nhận sự cống hiến và trưởng thành của ĐVUT trên. Chi ủy Cty CP phân bón sinh hoá Củ Chi tiến hành đề nghị xét phát triển Đảng viên mới.
    Được sự chuẩn y của BTV Đảng ủy Tổng Cty Nông Nghiệp Sài gòn TNHH Một thành viên. Về quyết định kết nạp Đảng viên mới. Vào lúc 10h30 ngày 01/08/2015 tại hội trường Cty. Chi bộ Cty cổ phần phân bón sinh hóa Củ Chi, tiến hành tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới theo đúng điều lệ Đảng, góp phần bổ sung thêm lực lượng Đảng viên trẻ cho tổ chức chi bộ Đảng Cty ngày càng vững mạnh.