Previous

NPK 20-20-15 XK

Previous

NPK 20-20-15 XK

NPK 20-20-15 XK

Quick Overview

Thành phần:
    N = 20%
    P2O5 = 20%
    K2O = 15%
Công dụng:
- Thích hợp cho tất cả các loại cây trồng.

NPK 20-20-15 XK

Sản phẩm liên quan